HV-01-027 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
0
3
1
Normal
Năng lực

Mô tả