HV-01-026 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
0
0
0
Rare
Năng lực Hỗ Trợ
Khi nhân vật Đỡ Bóng trường Karasuno (ngoài "Nishinoya Yu") xuất hiện trên nhân vật này, +2 điểm Đỡ cho nhân vật đó.

Mô tả