HV-01-025 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Super
Chỉ số
5
0
0
0
Super
Năng lực

Mô tả