HV-01-024 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Ultra
Chỉ số
4
0
0
0
Ultra
Năng lực Ý Chí
Khi "Azumane Asahi" xuất hiện ở khu vực Đập Bóng trên sân mình, được phép sử dụng 2 Ý Chí để +1 điểm Đập cho nhân vật đó rồi thu hồi nhân vật này về trên tay.

Mô tả

Câu 1: Có thể đưa nhân vật này ra khu vực Giao Bóng được không ?

Trả lời: Nhân vật này không có điểm Giao nên không thể đưa ra khu vực Giao Bóng.

Câu 2: Khi nhân vật này được thu hồi từ khu vực Đỡ Bóng về tay, nhân vật Đỡ Bóng là nhân vật nào ?

Trả lời: Chọn 1 quân Nhân Vật ở Ý Chí của nhân vật này và đặt nó lên trên cùng của khu vực Đỡ Bóng, nhân vật đó sẽ trở thành nhân vật Đỡ Bóng.

Câu 3: Khi nhân vật này được thu hồi từ khu vực Đỡ Bóng về tay và “Sawamura Daichi” trở thành nhân vật Đỡ Bóng, có được kích hoạt năng lực của “Sawamura Daichi” không ?

Trả lời: Không được.

Câu 4: Khi nhân vật này được thu hồi từ khu vực Đỡ Bóng về tay và “Nishinoya Yu” trở thành nhân vật Đỡ Bóng, có được kích hoạt năng lực của “Azumane Asahi” mã HV-01-028 ở khu vực Đập Bóng không ?

Trả lời: Không được.

Câu 5: Khi nhân vật này được thu hồi từ khu vực Chuyền Bóng về tay và một nhân vật có điểm Chuyền trở thành nhân vật Chuyền Bóng, có được phép cộng điểm Chuyền của nhân vật đó cho nhân vật Đập Bóng hay không ?

Trả lời: Được phép cộng điểm Chuyền cho nhân vật Đập Bóng.

Câu 6: Khi nhân vật này được thu hồi từ khu vực Đỡ Bóng về tay, nếu nhân vật Chuyền Bóng và nhân vật Đỡ Bóng trùng tên nhau thì sẽ ra sao ?

Trả lời: Không có gì xảy ra, trận đấu vẫn được tiếp tục bình thường.

Câu 7: Khi nhân vật này ở khu vực Đập Bóng, nếu “Azumane Asahi” xuất hiện trên nhân vật này, có được phép kích hoạt năng lực của nhân vật này hay không ?

Trả lời: Không được phép kích hoạt năng lực của nhân vật này.