HV-10-012 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Rare
Chỉ số
6
0
0
0
Rare
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, nếu ở Ý Chí của nhân vật này không có từ 2 quân "Nishinoya Yu" trở lên , tự -3 điểm Đỡ.

Mô tả

Cho em 3 trái để làm quen với nó.