HV-09-008 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
1
0
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để chọn tối đa 1 quân "Azumane Asahi" từ bộ cờ, cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Anh Asahi!!