HV-08-008 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Super
Chỉ số
4+
0
0
0
Super
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên thì tự +2 điểm Đỡ.

Mô tả

Đỡ đẹp lắm.