HV-06-014 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm
Chỉ số
4
0
0
0
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, thu hồi lên tay tối đa 1 Ý Chí của nhân vật này.

Mô tả

ANH ASASHI!!