HVD-03-007 - NISHINOYA YU

NISHINOYA YU
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm
Chỉ số
5
0
0
0
Năng lực

Mô tả

Bọn này sẽ không thua đâu!