HV-05-029 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Ultra
Chỉ số
4
0
0
0
Ultra
Năng lực Ý Chí
3: Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép sử dụng 3 Ý Chí để chọn tối đa 1 quân "Tanaka Ryunosuke" và 1 quân "Kageyama Tobio" từ bộ cờ, cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Máy game gàoooo thétttt!!!