HV-11-010 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Rare
Chỉ số
4+
0
0
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép đặt 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +3 điểm Đỡ.

Mô tả

Nên mọi người cũng phải cố hết sức trong những trận không chiến dù cho đôi chân dường như sắp rã rời.