HV-10-049 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
0
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, nếu trên tay còn từ 3 quân trở xuống, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Đội có thành viên mới cừ khôi nhỉ?