HV-07-038 - Những đứa như thế Karasuno cũng có nhé!

Những đứa như thế Karasuno cũng có nhé!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Đập
Khi nhân vật Đỡ Bóng trên sân mình là "Tanaka Ryunosuke", rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nếu trên sân mình nhân vật Chuyền Bóng là "Hinata Shoyo" và nhân vật Đập Bóng là "Nishinoya Yu" thì ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ Đỡ Bóng thành công khi điểm Đỡ lớn hơn hoặc bằng 4.

Mô tả

Những đứa như thế Karasuno cũng có nhé!