HV-06-061 - Nhóm quản lý học viện Fukurodani

Nhóm quản lý học viện Fukurodani
Đội bóng Fukurodani Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Super
Năng lực
Miyanoshita 「Tuyệt vời! Cú đập bóng thành công rồi!」 Suzumeda 「Tốt lắm! Giữ vững phong độ đó!」

Mô tả

Miyanoshita 「Tuyệt vời! Cú đập bóng thành công rồi!」
Suzumeda 「Tốt lắm! Giữ vững phong độ đó!」