HV-07-041 - “Nhịp âm”

“Nhịp âm”
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ĐậpSấm
3,3:Nếu trên sân mình, nhân vật Chuyền Bóng "Kageyama Tobio" và nhân vật Đập Bóng "Hinata Shoyo" có từ 3 Ý Chí trở lên thì + 3 điểm Đập cho 1 quân "Hinata Shoyo" và đối phương không thể đưa ra nhân vật Chặn Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả

“Nhịp âm”