HV-08-037 - Người vượt qua “Người khổng lồ tí hon” sẽ là tôi.

Người vượt qua “Người khổng lồ tí hon” sẽ là tôi.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đập
Nếu nhân vật Đập Bóng trên sân mình là "Nakashima Takeru" thì ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không thể đưa ra nhân vật Chặn Bóng có điểm Chặn gốc lớn hơn hoặc bằng 4 và nhân vật Đỡ Bóng có điểm Đỡ Gốc lớn hơn hoặc bằng 4.

Mô tả

Người vượt qua “Người khổng lồ tí hon” sẽ là tôi.