HV-04-046 - Ngày đó không phải hôm nay đâu.

Ngày đó không phải hôm nay đâu.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
GiaoChuyềnChặnÝ Chí
Nếu trên tay đối phương có từ 4 quân trở lên, đối phương phải đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ. Sau đó, được phép sử dụng 3 Ý Chí của 1 nhân vật "Oikawa Toru" trên sân mình để đối phương đặt thêm 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả