HV-08-015 - Naruko Teppei

Naruko Teppei
Đội bóng Wakutani Minami Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
0
0
3
Normal
Năng lực Kích Hoạt
〔Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ〕: +2 điểm Chặn hoặc Đỡ cho 1 nhân vật trường "Wakutani Minami" trên sân mình.

Mô tả