HV-09-012 - Narita Kazuhito

Narita Kazuhito
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
2
3
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, nếu trên sân mình có nhân vật "Ennoshita Chikara" hoặc "Kinoshita Hisashi", thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Ennoshita Chikara" từ khu vực Đập Bóng.

Mô tả

One Touch!