HV-02-020 - Narita Kazuhito

Narita Kazuhito
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
1
2
Normal
Năng lực

Mô tả