HV-11-012 - Narita Kazuhito

Narita Kazuhito
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
2
2
Normal
Năng lực Khởi Động
(Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ) : Rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Narita!!