HV-08-011 - Nakashima Takeru

Nakashima Takeru
Đội bóng Wakutani Minami Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
0
3
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, rút 1 quân từ bộ cờ. Ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ Chặn Bóng thành công nếu tổng điểm Chặn của nhân vật Chặn Bóng lớn hơn hoặc bằng 9.

Mô tả

Đừng xem thường cuộc sống khổ cực của thằng “anh thứ” này!