HV-09-044 - Nakashima Takeru

Nakashima Takeru
Đội bóng Wakutani Minami Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
0
2
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, nếu trên tay mình còn từ 4 quân trở xuống, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Bóng ghi điểm!