HV-11-054 - Nakajima Takeshi

Nakajima Takeshi
Đội bóng Wakutani Minami Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 1 quân Nhân Vật trường Wakutani Minami từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để chọn 1 quân Hành Động từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Một trận nữa…hãy cho tớ chơi thêm một trận nữa.