HV-06-049 - Một đội còn yếu nghĩa là một đội có tiềm năng phát triển.

Một đội còn yếu nghĩa là một đội có tiềm năng phát triển.
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
ĐỡChuyềnĐậpChặn
+1 điểm bất kì cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình. Hoặc nếu nhân vật đó không có năng lực, +2 điểm bất kì. Sau đó, không được sử dụng quân "Một đội còn yếu nghĩa là một đội có tiềm năng phát triển." ở lượt này nữa.

Mô tả

Một đội còn yếu nghĩa là một đội có tiềm năng phát triển.