HV-01-046 - Mori Yukinari

Mori Yukinari
Đội bóng Đội bóng dân phố Khối
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
1
0
2
Normal
Năng lực
Trên sân mình, khi nhân vật Đỡ Bóng thuộc Đội bóng dân phố, nếu xuất hiện nhân vật Đập Bóng cũng thuộc Đội bóng dân phố (ngoài "Mori Yukinari"), được phép rút thêm 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả