HV-05-049 - Moniwa Kaname

Moniwa Kaname
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
1
1
2
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để đưa tối đa 1 quân “Aone Takanobu“ hoặc "Futakuchi Kenji" từ khu vực Loại Bỏ của mình trở lại khu vực Chặn Bóng.

Mô tả

Quả không hổ danh “bức tường thép”