HV-03-029 - Moniwa Kaname

Moniwa Kaname
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
1
0
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng và nằm trên nhân vật trường Công nghệ Date, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả