HV-07-037 - Mời cả nhà dùng cơm!!!

Mời cả nhà dùng cơm!!!
Đội bóng Karasuno, Aobajosai Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Sảng khoái nói "Mời cả nhà dùng cơm!!!" rồi chén thịt quyết liệt. (Rút 2 quân từ bộ cờ rồi đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ.)

Mô tả

Mời cả nhà dùng cơm!!!