HV-01-051 - Mình nhất định sẽ phá vỡ nó với tư cách chủ công!!!

Mình nhất định sẽ phá vỡ nó với tư cách chủ công!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đập
Rút 1 quân từ bộ cờ. Tiếp theo, nếu trên sân mình, nhân vật Chuyền Bóng là "Sugawara Koshi" và nhân vật Đập Bóng là "Azumane Asahi", +1 điểm Đập cho "Azumane Asahi". Sau đó, không được sử dụng quân "Mình nhất định sẽ phá vỡ nó với tư cách chủ công!!!" ở lượt này nữa.

Mô tả

Câu 1: Nếu trên sân mình, nhân vật Chuyền Bóng không phải là “Sugawara Koshi” hoặc nhân vật Đập Bóng không phải là “Azumane Asahi” thì có được rút cờ không?

Trả lời: Được.

Câu 2: Đã cộng điểm Đập cho “Azumane Asahi” rồi thì điểm được cộng được giữ đến khi nào?

Trả lời: Cho đến khi quân cờ đó trở thành Ý Chí hoặc được thu hồi lên tay hoặc bị đặt vào khu vực Loại Bỏ.

Câu 3: Có thể kích hoạt năng lực của quân này mấy lần?

Trả lời: Năng lực của quân Hành Động chỉ được kích hoạt 1 lần khi đặt vào khu vực Hành Động.