HV-11-038 - Mình đã đứng gần chị xinh đẹp ấy những 2 phút…!

Mình đã đứng gần chị xinh đẹp ấy những 2 phút…!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Được phép chọn tối đa 2 quân Nhân Vật không có năng lực và khác tên nhau từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ. Sau đó, trong lượt này không được phép sử dụng quân "Mình đã đứng gần chị xinh đẹp ấy những 2 phút…!" nữa.

Mô tả

Mình đã đứng gần chị xinh đẹp ấy những 2 phút…!