HV-04-011 - Michimiya Yui

Michimiya Yui
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
0
2
0
Normal
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ): +2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trên sân mình.

Mô tả