HV-07-036 - Mau chóng tái xuất đi, chủ công!!!

Mau chóng tái xuất đi, chủ công!!!
Đội bóng Fukurodani Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Được phép thu hồi lên tay 1 quân "Bokuto Kotaro" từ khu vực Loại Bỏ của mình. Sau đó,thu hồi lên tay thêm tối đa 1 quân Nhân Vật trường Fukurodani từ khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Mau chóng tái xuất đi, chủ công!!!