HVD-02-011 - Matsukawa Issei

Matsukawa Issei
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
1
0
3
3
Starter Normal
Năng lực

Mô tả