HV-03-022 - Matsukawa Issei

Matsukawa Issei
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
3
2
Normal
Năng lực

Mô tả