HV-01-037 - Matsukawa Issei

Matsukawa Issei
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
3
Normal
Năng lực

Mô tả