HV-08-029 - Matsukawa Issei

Matsukawa Issei
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3
Rare
Năng lực Kích Hoạt
〔Đặt quân này từ trên tay hoặc từ khu vực Đập Bóng vào khu vực Loại Bỏ〕: Nhân vật Đập Bóng của đối phương bị -2 điểm Đập. Năng lực này chỉ có thể kích hoạt ở giai đoạn Đỡ Bóng.

Mô tả

Thế này thì chú mày sẽ không đập chéo được đúng không? Không thể nào đúng không?