HV-10-036 - Mà là nghệ thuật đập bóng thẳng xuống sân.

Mà là nghệ thuật đập bóng thẳng xuống sân.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Chặn
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +2 điểm Chặn cho 1 nhân vật trường Shiratorizawa trên sân mình. Nếu nhân vật đó là "Tendo Satori", đặt 1 quân trên cùng bộ cờ của đối phương vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả