HV-02-058 - Lần tới gặp nhau ở giải toàn quốc nhé!

Lần tới gặp nhau ở giải toàn quốc nhé!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đập
Nếu điểm Đập gốc của nhân vật Đập Bóng trên sân mình lớn hơn hoặc bằng 3, được phép chọn 1 quân "Tanaka Ryunosuke" hoặc "Yamamoto Taketora" ở Ý Chí của nhân vật Đập Bóng, +1 điểm Đập cho quân cờ đó rồi đưa nó trở lại khu vực Đập Bóng.

Mô tả