HV-01-059 - Lần tới đội tao nhất định sẽ chiến thắng!!

Lần tới đội tao nhất định sẽ chiến thắng!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nếu nhân vật Đập Bóng trên sân mình thuộc trường Aobajosai, ở lượt tiếp theo của đối phương, mỗi nhân vật Đập Bóng của đối phương đều bị -2 điểm Đập khi ra sân.

Mô tả

Câu 1: Nếu trên sân mình, nhân vật Đập Bóng không phải là nhân vật trường Aobajosai thì có được rút cờ không?

Trả lời: Được.

Câu 2: Nếu điểm Đập của nhân vật Đập Bóng là 1 mà bị -2 theo năng lực của quân này thì sẽ thành thế nào?

Trả lời: Sẽ thành -1 (âm 1).