HV-05-027 - Lần này tao sẽ đỡ được cái máy game của mày!!

Lần này tao sẽ đỡ được cái máy game của mày!!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Thu hồi lên tay 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Lần này tao sẽ đỡ được cái máy game của mày!!
Kageyama: “Làm 1 trận đi Hinata, đừng có mà quên cái phát lúc nãy!”
Hinata: “Rõ rồi. Mau lên sư huynh!!”
Tanaka: “Hả, rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy?”