HV-10-037 - Là một đối thủ “vượt quá tầm hiểu biết”…

Là một đối thủ “vượt quá tầm hiểu biết”…
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
ĐỡChuyềnĐậpChặnSấm
+1 điểm bất kì cho 1 nhân vật trường Shiratorizawa trên sân mình. Nếu nhân vật đó có từ 3 Ý Chí trở lên, và trên sân đối phương, trừ nhân vật Giao Bóng, có nhân vật có từ 2 Ý Chí trở xuống, rút 2 quân từ bộ cờ. Sau đó, trong lượt này không được sử dụng quân "Là một đối thủ "vượt quá tầm hiểu biết"..." nữa.

Mô tả