HV-09-055 - Là biểu hiện tự nhiên của em ấy

Là biểu hiện tự nhiên của em ấy
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
GiaoĐỡChuyềnĐậpChặn
+1 điểm bất kì cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình. Nếu nhân vật đó là "Tanaka Ryunosuke", ở lượt tiếp theo của đối phương, mỗi nhân vật Đập Bóng của đối phường đều bị -2 điểm Đập khi ra sân.

Mô tả

Là biểu hiện tự nhiên của em ấy.