HV-07-027 - Kyotani Kentaro

Kyotani Kentaro
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
3
1
Normal
Năng lực

Mô tả

Sao đám lớp 12 vẫn còn ở đây là thế quái nào?