HV-11-059 - Kyotani Kentaro

Kyotani Kentaro
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
1
0
3
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay tối đa 2 quân Nhân Vật trường Aobajosai từ Ý Chí của 1 nhân vật trên sân mình.

Mô tả

Nếu nhóc hướng về cả đội, họ cũng sẽ làm thế với nhóc.