HV-09-024 - Kyotani Kentaro

Kyotani Kentaro
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
1
0
3+
1
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, nếu khu vực Hành Động có từ 4 quân trở lên, tự +1 điểm Đập.

Mô tả

Hừ!