HV-09-023 - Kyotani Kentaro

Kyotani Kentaro
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Ultra
Chỉ số
2
0
3+
0
Ultra
Năng lực Sấm
Khi nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình là nhân vật C2 trường Aobajosai và nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, nếu nhân vật này và nhân vật Chuyền Bóng có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +2 điểm Đập.

Mô tả

Aaaaaaa!!