HV-08-034 - Kyotani Kentaro

Kyotani Kentaro
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
1
0
3+
0
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 1 quân từ trên tay và 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để tự +2 điểm Đập.

Mô tả

Và rồi bật ngược thật mạnh!!!