HVD-02-001 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
1
0
3+
1
Starter Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng nhờ năng lực của "Kozume Kenma", được phép sử dụng 2 Ý Chí để +1 điểm Đập cho nhân vật này.

Mô tả