HV-04-016 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
3
3+
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, được phép đặt 3 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để tự +2 điểm Chặn. Ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ Đỡ Bóng thành công nếu điểm Đỡ lớn hơn hoặc bằng 3.

Mô tả